DMCA

Digital Millennium Copyright Act

ENGLISH:

The AnimeTrix.hu website does not take responsibility for the content appearing on the pages. All videos, images, music, and other content displayed on the website come from third-party websites. The website is not the owner of this content, it simply shares them.
AnimeTrix.hu does not upload copyrighted content to its own server, but only displays links to third-party websites. This is done to provide users with convenient access to content without taking ownership.
Links to content from websites like rumble.com are explored, and AnimeTrix.hu either shares or embeds these contents. Advertisements are removed to allow uninterrupted enjoyment of the content.
While browsing the site, clicking on video links allows you to view content uploaded by third parties. AnimeTrix.hu does not assume responsibility for this content, as it is served by third parties.
All referenced trademarks, videos, brand names, service marks, copyrighted works, and logos belong to their respective owners or companies. AnimeTrix.hu is not responsible for what others upload to third-party websites. The site encourages all copyright owners to recognize that embedded videos come from the listed websites! If you have any legal issues, please contact the appropriate media file owners or servers.

Contact:

If you wish to get in touch with us for any other reason, please use the following email address:
animetrixhu@gmail.com

MAGYAR:

Az oldal tartalmáért az AnimeTrix.hu felelősséget nem vállal. A videók, képek, zene és egyéb tartalmak harmadik fél webhelyeiről származnak, és azokat az oldal csak megosztja.
Az AnimeTrix.hu nem tölt fel jogvédett tartalmat saját szerverére, csupán linkekkel hivatkozik harmadik fél webhelyeire. Ennek célja, hogy a felhasználók könnyen hozzáférjenek a tartalmakhoz, anélkül hogy az oldal tulajdonává válnának.
Az rumble.com és hasonló oldalak tartalmainak linkei feltérképezésre kerülnek, majd azokat az AnimeTrix.hu megosztja vagy beágyazza. A hírdetéseket eltávolítja, így a tartalom zavartalanul élvezhető.
Az oldalon böngészve a videókra kattintva harmadik felek által feltöltött tartalmakat lehet megtekinteni. Az oldal nem vállal felelősséget ezekért a tartalmakért, hiszen azok harmadik felek által kerülnek szolgáltatásra.
Az itt említett védjegyek, videók, márkanév, szolgáltatási védjegy, szerzői jogi védelem alatt álló mű és logó mind a megfelelő tulajdonosokhoz vagy vállalatokhoz tartoznak. Az AnimeTrix.hu nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeire feltöltött tartalmakért. Az oldal bátorít minden szerzői jog tulajdonost, hogy ismerje fel, hogy a beágyazott videók más, a felsorolt webhelyekről származnak! Amennyiben jogi kérdés merül fel, a megfelelő médiafájl tulajdonosokhoz vagy kiszolgálókhoz kell fordulni.

Kapcsolat:

Amennyiben más okból szeretne felvenni velünk kapcsolatot, kérjük, az alábbi e-mail címet használja:
animetrixhu@gmail.com